Krachtwerk-preventief-medisch-onderzoek-9-1440x420px

  Waarmee kunnen we je van dienst zijn?

  1. Service en Contact

  Service & Contact

  Veel gestelde vragen algemeen

  Is een Preventief Medisch Onderzoek verplicht voor organisaties?
  De Arbowet (artikel 18) verplicht werkgevers inderdaad om een Preventief Medisch Onderzoek aan hun werknemers aan te bieden met als doel om gericht de risico’s die het werk voor de gezondheid van de werknemers met zich meebrengt zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken. Je werkgever moet een PMO aanbieden aan alle collega’s, en neemt ook de kosten van het PMO voor zijn rekening. De ondernemingsraad kan de werkgever wijzen op zijn verplichting om een PMO aan te bieden. Ook individuele werknemers kunnen om een PMO vragen. Zij kunnen hun verzoek rechtstreeks bij de werkgever neerleggen, of bij een vertrouwenspersoon binnen de organisatie.
  Waar kan ik een Preventief Medisch Onderzoek aanvragen?
  Je kunt een Preventief Medisch Onderzoek (PMO) aanvragen via dit offerteformulier.
  Wat hebben mijn medewerkers aan een Preventief Medisch Onderzoek?
  Met een dergelijk onderzoek maak je van tijd tot tijd de balans op. Het onderzoek brengt de gezondheid van jou en je medewerkers in kaart. Eventuele problemen die te maken hebben met het werk en je gezondheid komen in een vroeg stadium aan het licht. Na het onderzoek kan het bedrijf maatregelen nemen om je gezondheid te beschermen of te verbeteren. Meedoen aan een Preventief Medisch Onderzoek (PMO) biedt natuurlijk geen zekerheid voor een goede gezondheid in de komende jaren. PMO is een momentopname. PMO voorspelt niet, maar signaleert gezondheids- en werkproblemen, en maakt het mogelijk om te komen tot zinvolle acties.
  Wie voert een Preventief Medisch Onderzoek uit?
  Het Preventief Medisch Onderzoek wordt uitgevoerd door één of meer arbo-professionals. Bij de uitvoering speelt de bedrijfsarts een centrale rol. Maar ook de arboverpleegkundige, arbeids- en organisatiedeskundige, laborant/functieassistent en doktersassistent kunnen bij een PMO een taak hebben.

  PMO diensten

  Bij de vragenlijsten gebruiken jullie het WHR-model. Wat betekent dat?

  Onze digitale PMO-vragenlijst is gebaseerd op het WHR-model. WHR staat voor Work Home Resources. Vanuit dit model kijken we naar iemands persoonlijkheid en energiebronnen en krijgen een beeld van factoren die de werk- en privésituatie beïnvloeden.

  In de WHR vragenlijsten komen de volgende thema’s aan bod:

  • Fysieke klachten
  • Psychische klachten
  • Ongewenst gedrag
  • Persoon & werk
  • Autonomie
  • Werkvermogen
  • Leefstijl

  Bekijk dit filmpje waarin de werking van het WHR model wordt uitgelegd.

   
  Wat is de Functional Movement Screen (FMS)?
  De FMS is een bewegingstest en bestaat uit 7 oefeningen waarbij we de kwaliteit van bewegingen in kaart brengen. Dit helpt je om bewegingen te verbeteren en de kans op blessures of lichamelijk ongemak te verminderen.

  De FMS is een testmethode die ontwikkeld is om de goede en minder goede fysieke basiseigenschappen van een werknemer te testen. Hiermee komen de mogelijke functionele beperkingen, die een bewezen relatie hebben met een verhoogd risico op het krijgen van lichamelijke klachten, boven tafel. 

  Bekijk dit filmpje waarin de FMS wordt uitgelegd.
   

  PMO activatiepakket

  Wat is de eigentijdse visuele vragenlijst (Swiper)?

  De Swiper is een prikkelende visuele tool die via de mobiele telefoon gebruikt wordt. Er worden stellingen voorgelegd, waarbij je simpelweg naar rechts swipet als je het herkent en naar links als het niet op jou van toepassing is. De Swiper is fun en wordt ingezet voorafgaand aan de registratie van het PMO. Het zet mensen op een laagdrempelige manier aan om mee te doen. 

  Wat is een vitaliteitsdialoog voor leidinggevenden?

  De vitaliteitsdialoog is een inspirerende online kick-off sessie speciaal voor leidinggevenden. Leidinggevenden hebben een cruciale rol in het activeren van medewerkers om mee te doen met het PMO. We willen graag dat al uw medewerkers eigenaarschap voelen en nemen over hun gezondheid. Dat ze de regie pakken over de eigen inzetbaarheid, ontwikkeling en performance en energiek aan de slag kunnen. Tijdens de vitaliteitsdialoog maken we inzichtelijk hoe leidinggevenden hun medewerkers hierin kunnen meenemen en geven we tips om dit succesvol op te pakken. Daarnaast rusten we hen toe om medewerkers te stimuleren voor deelname aan het PMO. De duur van de sessie is circa één uur voor een groepsgrootte van 10 tot 15 leidinggevenden.

  Wat zijn Energizers voor medewerkers?

  Energizers zijn online interactieve sessies om medewerkers te informeren en enthousiasmeren over de kansen die het PMO en het daarbij behorende individuele advies hen biedt. Door een ‘beleving’ worden de deelnemers bewust van het belang van vitaal en gezond leven en werken. Dit is goed voor henzelf én de organisatie. Een Energizer-sessie duurt circa een half uur voor een groepsgrootte tot 25 deelnemers.

  PMO organisatie

  Waar bestaan de projectkosten uit?

  Bij het organiseren van het PMO komt een hoop kijken. Wij regelen het graag voor jouw organisatie. Hier zijn wel kosten aan verbonden. Deze projectkosten bestaan uit:

  • Organisatie en coördinatie van de uitvoering van het gekozen PMO pakket.
  • De inrichting en bewaking van het digitaal vragenlijstonderzoek. U ontvangt van ons een Excel template waarin u een (volledig) personeelsbestand kunt aanleveren met alle NAW-gegevens, geboortedata, personeelsnummers en e-mailadressen. 
  • Bij grotere projecten wordt een centrale projectleider aangesteld die zorgt voor de PMO begeleiding gedurende het project. Deze projectleider stelt - indien van toepassing - een projectplan op waarin precies wordt aangegeven wie wat doet in welke periode. Hiermee ontzorgt en adviseert de projectleider de organisatie tijdens het PMO.
  We gaan starten met het PMO, waar vindt dit plaats?

  Afhankelijk van de wensen van de organisatie, kunnen de onderzoeken plaats vinden op eigen locatie(s) of locatie(s) van Arbo Unie. Stem met uw PMO projectleider af welke locatie voor u het meest geschikt is. Wilt u graag de PMO onderzoeken laten plaatsvinden op een Arbo Unie locatie? Bekijk hier onze locaties.

  Kiest u ervoor om de onderzoeken op uw eigen locatie te laten plaatsvinden, dan dient de ruimte aan een aantal specificaties te voldoen:

  • de ruimte is minimaal 5 meter lang (i.v.m. de ogentest);
  • de ruimte is af te sluiten;
  • er zijn voldoende ventilatiemogelijkheden, inclusief ventilatie met verse buitenlucht (ramen open);
  • er is een toilet/ gelegenheid tot handen wassen in de buurt;
  • de ramen zijn af te sluiten (gordijnen, luxaflex o.i.d.) in verband met borging van privacy;
  • er is goede verlichting;
  • er staat een prullenbak voor de afvoer van afval;
  • de ruimte heeft minimaal 4 stopcontacten (zonder verlengsnoer);
  • er staan ten minste één bureau en twee bureaustoelen;
  • er is een goed werkende wifiverbinding;

  Voor het uitvoeren van een kwalitatief betrouwbaar gehooronderzoek dient de ruimte voldoende geluiddicht te zijn. Er mag geen spraak waarneembaar zijn vanuit aangrenzende kamer(s) of door geluidoverdracht vanuit gang. De ruimte kan nimmer in een productieomgeving, bouwlocatie of fabrieksomgeving gelegen zijn of een ruimte waar machines en/of installaties of waar aangrenzende kamer(s) en/of gang een normale spraak verstaanbaarheid verstoren. Indien een ruimte niet voldoet is de inzet van een audio cabine vereist.

  Indien er een audiocabine wordt ingezet, moet de ruimte op de begane grond liggen of op een verdieping die met een lift bereikbaar is. De afmetingen van de mobiele audiocabine zijn: 71 cm breedte x 98,1 cm diepte x 194,30 cm hoogte en het gewicht is 295 kg. Voor het huren van een audiocabine zijn wel extra kosten verboden.

   
  Wat zijn de Covid-19 maatregelen?
  Arbo Unie volgt het beleid ten aanzien van de corona besmettingen op de voet en past zo nodig de maatregelen aan. Op dit moment werken onze medewerkers zo veel mogelijk op afstand. Zo dragen we maximaal bij aan de gezondheid van u en onze medewerkers en het onder controle krijgen van de coronapandemie.
  Om hier optimaal aan bij te kunnen dragen hanteert Arbo Unie een aantal preventieve maatregelen:
   
  1. Medewerkers dienen voorafgaand aan het onderzoek een triage-formulier Covid-19 in te vullen en deze mee te nemen op de dag van het onderzoek.
  2. Voor zowel de doktersassistente als de medewerker die voor het medisch onderzoek komt, is het gebruik van een mondkapje verplicht. Arbo Unie kan, indien gewenst, een mondkapje uitreiken aan de medewerker. Daarnaast zal de doktersassistente beschermende handschoenen dragen gedurende het volledige onderzoek.
  3. In de ruimte waar het onderzoek plaatsvindt, mogen geen etenswaren, koffie, thee etc. worden geconsumeerd.
  4. Voor medewerkers geldt dat zij zich bij gezondheidsklachten dienen af te melden voor het geplande onderzoek. Zij kunnen zich melden voor een nieuwe afspraak nadat zij volgens richtlijnen van de GGD weer klachtenvrij zijn.
  5. Uitvoering op locatie kan gedaan worden als de risico’s m.b.t. het coronavirus op orde zijn binnen uw organisatie. Minimaal 2 weken voorafgaand aan het onderzoek dient Arbo Unie het beleid rondom Corona/ een Corona RI&E van organisatie te ontvangen. Indien uw organisatie nog geen corona RI&E heeft dan kunt u contact opnemen met Arbo Unie.
  6. Verwacht wordt dat uw organisatie de veiligheid waarborgt voor de medewerkers die moeten wachten in de daarvoor beschikbare (wacht)ruimte.